Har du någonsin funderat över hur ALKO kommer fram till sina beslut när de lanserar ny viner i deras butiker?

Alla ALKOs produkter går igenom en blindprovning som görs av en jury bestående av experter. För det första handlar det om att hitta den bästa produkten för kundens behov från de offererade vinerna. För det andra är syftet att garantera produktsäkerhet och att lagen följs.

År 2015 utvärderade ALKO 75000 prover!

Beslutet baseras på både smaken liksom andra faktorer som är av värde för kunderna.

Det första steget i provningen så utvärderas enbart smaken av vinet under en blindprovning. Sedan tillkommer flera kriterier beroende på varje offert som till exempel:

  • Produktens utseende
  • Etikska certifieringar
  • Diverse ackrediteringar
  • Pris

Sist men inte minst innan det slutliga beslutet så gör ALKO en analys av vinet på ett laboratorium för att säkerställa att kvaliten stämmer.

Klicka vidare på följande länk där ALKO har satt ihop en video som sammanfattar processen på ett enkelt sätt:

http://www.alko.fi/en/alko-inc/for-suppliers/listing-procedure/sensory-evaluation-of-the-general-selection-products/

/ Ebba

Similar Posts