Böhmen

Böhmen är ett historiskt landskap och tidigare kungarike i västra Tjeckien. Huvudstaden i Böhmen, liksom i Tjeckien är Prag. Tjeckiens, och tidigare Tjeckoslovakiens, historia som en självständig stat är relativt kort. Men Böhmen…