unique wines from great producers

Böhmen

Böhmen är ett historiskt landskap och tidigare kungarike i västra Tjeckien. Huvudstaden i Böhmen, liksom i Tjeckien är Prag. Tjeckiens, och tidigare Tjeckoslovakiens, historia som en självständig stat är relativt kort. Men Böhmen och Mähren, som idag utgör västra respektive östra Tjeckien, tillhör de äldsta bosättningsområdena i Europa.  I Böhmen finner man landets kurorter, slott, vacker natur och höga berg. Den sydliga och västliga delen av Böhmen lockar turister med sina kända kurorter och romantiska slott. Östböhmen är känt för sitt lantbruk och sina bergskedjor, som under vintern är lockar skidturister. I den nordliga delen av Böhmne ligger bland annat Skodafabirkerna.

[social_warfare]

Concealed Wines Sweden

Concealed Wines AB (556770-1585).
Bo Bergmans gata 14, 115 50
Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8-410 244 34
Email: info@concealedwines.com

Concealed Wines Norway

Concealed Wines NUF (996 166 651).
Ulvenveien 88 c/o Krogsvold Smith,
0581 Oslo, Norway
Telephone: +46 8-410 244 34
Email: info@concealedwines.no

Concealed Wines Finland

Concealed Wines OY (2506194-2).
Närpesvägen 25 c/o Best bokföring ,
64200 Närpes, Finland
Telefon: +46 8-410 244 34
Email: info@concealedwines.fi