Kreta

Just Kreta har en lång vintradition som går tillbaka till den minoiska civilisationen under bronsåldern, ca 2500 f.Kr. fram till 800 f.Kr. Även senare under det romerska riket var Kretas viner så…