Haarlem

Haarlem ligger vid floden Spaarne i regionen Kennemarland och är en av de medelstora städerna i Randstad. Första gången stadens namn nämns är i ett dokument från 900-talet. 1245 fick Haarlem stadsprivilegier…