Haarlem

Haarlem ligger vid floden Spaarne i regionen Kennemarland och är en av de medelstora städerna i Randstad. Första gången stadens namn nämns är i ett dokument från 900-talet. 1245 fick Haarlem stadsprivilegier av Vilhelm II av Holland och mot medeltidens slut hade staden blivit en av de mest betydande städerna i Holland. Under 1300-talet expanderar Haarlem och blir en av de mest betydelsefulla städer för ölbryggning i Nederländerna, Haarlems öl blir känd internationellt och fraktas över Spaarne floden runt om i världen. Öl recepten från dessa tider finns kvar än idag, och ölproducenter inspireras och använder sig fortfarande av dessa hundratals år gamla recept.