Ribeiro ligger i en övergångszon i Galicien med medelhavskaraktär, i nordvästra kanten av provinsen Ourense (Spanien). En liten region som ligger 45 km från Atlanten, i ett mycket speciellt område och med utmärkt lämplighet för vinodling. Det korta avståndet borde ge miljön en mer atlantisk karaktär, men bergskedjorna som begränsar beteckningen i väster och norr har en skyddande effekt. Den lätta kontinentala karaktären, tillsammans med de dominerande luftströmmarna, resulterar i en stor temperaturskillnad mellan dag och natt, vilket gynnar den långsamma mognaden med respekt för den aromatiska komponenten och den naturliga fräschheten.
Ribeiro består av granitliknande material med sandig lerstruktur. Odlingsjordarna är i genomsnitt 70-100 cm djupa. De flesta av odlingsjordarna är terrasserade för att minska lutningarna och underlätta plöjningen och för att utnyttja bergssluttningarna och solinstrålningen. Ett kännetecken för Ribeiros ursprung är det småskaliga jordbruket, den komplexa terrängen och användningen av traditionella tekniker för vinodling.