Bordeaux

Klimatet i Bordeaux domineras av vattendragen, Atlanten och golfströmmen. och är därför förhållandevis milt.  Namnet Bordeaux kommer faktiskt utav ”au bord de l’eau” vilket betyder (fritt översatt) just ”längs med vattnet”.  Detta innebär; milda vintrar, varma somrar och långa soliga höstar.  Typiskt är annars hög luftfuktighet och tidvis mycket regn.  Variationerna är stora vilket ger stora skillnader mellan olika årgångar. Les Côtes de Bordeaux (”kottarna”) har nu officiellt slagit sig samman och bildat en gemensam appellation. Det är nu godkänt av INAO. Tidigare fans det fem ”kottar”: Premières Côtes de Blaye, Côtes de Francs, Côtes de Castillon, Premières Côtes de Bordeaux och Côte de Bourg. Fyra av dem har nu skapat en gemensam appellation som heter Côtes de Bordeaux. De fyra andra kommer istället för att använda de gamla AOC-beteckningarna i framtiden använda antingen endast ”Côte de Bordeaux” eller den beteckningen plus ett ”förnamn”. Ex: Blaye- Côtes de Bordeaux”. Den nya appellationen Côtes de Bordeaux omfattar 14 000 ha, dvs ungefär en sjättedel av hela Bordeaux och producerar 700 000 hl vin som säljs antingen som Côtes de Bordeaux, eller med ett av tillnamnen Blaye, Castillon, Francs eller Cadillaca har en mycket karaktäristiskt stil.